Academic Committee

Chairman:                  Yadong LI

Vice Chairmen:         Jinghong LI

Members:                  Zhigang SHUAI, Guangtao LI, Xi ZHANG, Xinrong ZHANG, Yadong LI, Jun LI, Jinghong LI, Xun WANG, Jinpei CHENG, Jinming LIN, Lei LIU, Yufen ZHAO, Meixiang WANG, Boqing XU, Zhiwu YU, Dongsheng LIU, Yen WEI

Secretary:                  Ruizhi SONG