Degree Program Committee

 

Chairman:                Meixiang WANG

Vice Chairmen:       Qiang LI

Members:        Meixiang WANG, Qiang LI, Xun WANG, Yongge WEI, Xinrong ZHANG, Mingyu DING, Lei LIU, Yanmei LI, Yuyang JIANG, Xinping QIU, Zhigang SHUAI, Liying Jiao, Yen WEI,  Huaping XU, Sanzhong LUO

                          

Secretary:                Yuan MA